autokefalia

täysin itsenäinen, muista riippumaton kirkko

Träffar: 2