Information om religionsundervisning och material för undervisning och studier

Ortodox religionsundervisning i skolan har varit en del av det finska skolsystemet sedan 1800-talet. Undervisningen i den egna religionen stöder hemmets pedagogiska uppgift och sköter undervisningen i elevens religion på ett allmänt sätt.

Syftet med undervisningen i grundskolan är bland annat att uppmuntra eleven att bekanta sig med grunderna och begreppen i sin egen religion, uppmuntra eleven att lära känna religionerna i sin närmaste omgivning och agera rättvist. På gymnasiet fördjupar eleverna sina kunskaper om sin egen religion, vägleder eleverna att bekanta sig med religioner och trosuppfattningar runt om i världen och vägleder eleven till begreppen etiskt tänkande.

På sidan “I Skolan” hittar du  

 • fakta och beslut om ortodox religionsundervisning
 • läromedel för grundskola och gymnasium
 • information och material till läraren.

Efter att ha frågat om era önskemål och behov framkom högstadiets studiematerial och det svenskspråkiga materialet. På grundval av detta har i den första fasen av webbplatsen gjorts utbildningsmaterial om den finska ortodoxa kyrkan till högstadiet.

"I Skolan"

Foto: Risto Aikonen

Vår kyrka sysselsätter två erfarna pedagoger och experter inom religionsundervisning:

Sirpa Okulov

Kirkon kasvatusasiainkoordinaattori:
Sirpa Okulov    
sirpa.okulov@ort.fi, tel. 0500 94 6601

Uppgifter: 

 • Stöd till och övervakning av religionsundervisning: opinionsbildning/lärarlön, administrativa klagomål, kommunikation med myndigheterna, information om religiösa utbildningsarrangemang; föräldrar, skola, media  
 • Utbildningsuppgifter för hela kyrkan: ansvar för att organisera stiftsdagar för lärare,  
 • Utbildning av kyrkans anställda med partner  
 • Kyrkans egna studier: fortbildning av präster och kantorer efter TM-examen, läroplan och praktiska arrangemang
 • Förberedande uppgifter, fördelning av bidrag och genomförande av rådets beslut: presentationsuppgifter inom den egna förvaltningen och förberedande arbetsförklaringar som hör till ett sammanträde i den kyrkliga regeringen och ministerrådet inom ramen för den egna förvaltningen (ministerier, Utbildningsstyrelsen, Barnombudsmannen osv.) information om ärenden som hör till den egna förvaltningen, förslag som gäller bidrag
 • Arbetarskyddsuppgifter: utarbetande och övervakning av lagstadgade dokument, arbetarskyddsanmälningar, yrkesinspektioner och sambandsman för företagshälsovården
 • Ekumeniskt och mångkulturellt samarbete genom förtroendeuppdrag, t.ex. nationella seminarier, material
Kaarina Lyhykäinen

Ortodoksiston koordinaattori: Kaarina Lyhykäinen

kaarina.lyhykainen@ort.fi, tel. 040 532 1408

Uppgifter:

Utveckling och samordning av Ortodoksisto-webbplatsen. I det första steget på webbplatsen

 • I enlighet med religion lärares önskemål fokuseras på insamling och produktion av högstadie- och svenskspråkigt material..
 • delas god praxis och material för att stödja utbildningsverksamheten och gemenskapen i helgedomssamhällen i utvidgade församlingar.
 • stödjas volontärarbete i samhället genom att dela med sig av vägledning om hur man levererar lekmannatjänster.
 • hjälpas familjer genom att dela med sig av information om hur kyrkan kan vara involverad i olika livssituationer för olika familjer och stödja familjemedlemmarnas kristna tillväxt.

  Biståing i genomförandet och utvecklingen av kyrkans kommunikation.

Sirpa och Kaarina kan kontaktas om du behöver hjälp med en svår fråga. I avsnitten “Skolreligiös utbildning” på denna webbplats kan du hitta en järndos av lagar, förordningar, prejudikat och riktlinjer för tillämpning av förordningar som reglerar religiös utbildning.

Du kan ställa frågor relaterade till ortodox religiös utbildning här:

BLANKETT: https://forms.gle/mipNR51xDyTG7r4f7

Du får svar på din egen e-post inom ungefär en vecka. Vid en brådskande fråga är det värt att ringa Sirpa eller Kaarina.

Kristus opettaa Jerusalemin temppelissä, Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkko, Foto: Hannu Pyykkönen

Visningar: 35