Tietoa uskonnonopetuksesta ja materiaalia opetukseen sekä opiskeluun

Ortodoksinen uskonnonopetus koulussa on ollut osa osa suomalaista koulujärjestelmää jo 1800-luvulta lähtien. Oman uskonnon opetuksella tuetaan kotien kasvatustehtävää ja huolehditaan yleissivistävästi oppilaan uskonnon opetuksesta.

Opetuksen tavoitteina on alakoulussa muun muassa rohkaista oppilasta tutustumaan oman uskonnon perusasioihin ja -käsitteisiin, kannustaa oppilasta tutustumaan lähiympäristön uskontoihin sekä toimimaan oikeudenmukaisesti. Yläkoulun puolella syvennetään tietoja omasta uskonnosta, ohjataan oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä ohjataan oppilasta eettisen ajattelun käsitteisiin.

Koulun penkillä -sivuilta löytyy 

 • faktaa ja päätöksiä koskien ortodoksista uskonnonopetusta
 • oppimateriaalia alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle
 • tietoa ja materiaalia opettajalle.

Kyseltyämme toiveita ja tarpeita esiin nousi yläkoulun oppimateriaali ja ruotsinkielinen materiaali. Tällä perusteella sivuston ensimmäisessä vaiheessa on tehty oppimateriaalia Suomen ortodoksisesta kirkosta ja sen hallinnosta yläkoululaisille. Jatkossa laadimme lisää sisältöä yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. ”Opettajalle” -osiossa on yhteydenottolomake tätä varten.

Kuva: Risto Aikonen

Kirkkomme palveluksessa on kaksi kokenutta pedagogia ja uskonnonopetuksen asiantuntijaa:

Kasvatus- ja koulutuspäällikkö:
Antti Räsänen    
antti.rasanen(at)ort.fi, puh. 040 6209545

Tehtävät: 

 • Uskonnonopetuksen tukeminen ja valvominen: opettajien edunvalvonta/palkkausasiat, hallintokantelut, yhteydenpito viranomaisiin, uskonnonopetusjärjestelyistä tiedottaminen; vanhemmat, koulu, media 
 • Koulutustehtävät koko kirkolle: opettajien hiippakuntapäivien järjestelyvastuu, 
 • kirkon työntekijöiden koulutukset yhteistyökumppaneiden kanssa 
 • Kirkon omat opinnot: pappien ja kanttoreiden ammatillinen täydennyskoulutus TM tutkinnon jälkeen, opetussuunnitelma ja käytännön järjestelyt
 • Valmistelutehtävät, avustusten jakaminen ja kirkolliskokouksen päätösten toimeenpano: oman hallinnon alan esittelytehtävät ja valmistelutyö kirkollishallituksen istuntoon ja kirkolliskokoukseen oman hallinnon alaan kuuluvat lausunnot (ministeriöt, Opetushallitus, Lapsiasiainvaltuutettu jne.) oman hallinnon alaan kuuluvista asioista tiedottaminen, avustuksiin liittyviä esityksiä

Ortodoksiston koordinaattori: Kaarina Lyhykäinen

kaarina.lyhykainen@ort.fi, puh. 040 532 1408

Tehtävät:

Ortodoksisto-sivuston kehittäminen ja koordinointi. Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla

 • keskitytään uskonnonopettajien toiveiden mukaisesti yläkoulun ja ruotsinkielisen materiaalin keräämiseen ja tuottamiseen.
 • jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaaleja laajentuneiden seurakuntien pyhäkköyhteisöjen kasvatustoiminnan ja yhteisöllisyyden tueksi.
 • tuetaan yhteisöjen vapaaehtoistoimintaa jakamalla ohjeita maallikkopalvelusten toimittamiseksi.
 • autetaan perheitä jakamalla tietoa siitä, miten kirkko voi olla mukana erilaisten perheiden eri elämäntilanteissa ja tuetaan perheenjäsenten kristillistä kasvua.

 Avustaminen kirkon viestinnän toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Anttiin ja Kaarinaan voi olla yhteydessä, jos tarvitsee apua johonkin kimuranttiin kysymykseen. Tämän sivuston ”Koulun uskonnonopetus” -osioista löytyy rautaisannos uskonnonopetusta sääteleviä lakeja, säädöksiä, ennakkopäätöksiä ja määräysten soveltamisohjeita.

Voit laittaa kysymyksiä ortodoksiseen uskonnonopetukseen liittyen tästä:

LOMAKE: https://forms.gle/mipNR51xDyTG7r4f7

Saat vastauksen omaan sähköpostiisi noin viikon sisällä. Kiireellisessä kysymyksessä kannattaa soittaa Antille tai Kaarinalle.

Kristus opettaa Jerusalemin temppelissä, Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkko, kuva: Hannu Pyykkönen

Views: 925