Alakoulun Aksios-oppikirjasarja vuosiluokille 1-6 valmis

Alakoulun Aksios-oppikirjasarjan tuottaminen vuosiluokille 1–6 aloitettiin keväällä 2015 uuden perusasteen opetussuunnitelman valmistuttua. Sarjan viimeinen osa, Aksios 4, ilmestyi syyskuussa 2022. Vähälevikkisten oppimateriaalien tuottajan ominaisuudessa kirjasarjaa on tuottanut Opetushallitus.

Kirjasarjaan kuuluvat teksti- ja harjoituskirjat vuosiluokille 1 ja 2. Vuosiluokille 3 ja 4 on pelkästään tekstikirjat. Vuosiluokkien 5 ja 6 oppimäärät ovat samassa kirjassa. Oppimateriaaleja tukevat opettajan oppaat kirjakohtaisine lisätietoineen, opetusvinkkeineen ja harjoitustehtävineen. Osa harjoitustehtävistä on tulostettavia pdf-tiedostoja. Kirkkovuosi kokonaisuus jäi pois Aksios 3 oppikirjasta. Opetushallitus on työstänyt sitä verkkojulkaisuksi Aksios 3 kirjan ilmestymisen jälkeen. Oletettavasti se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, koska yläkoulun oppikirjasarjan tuottaminen aloitetaan. Tuottajataholle käsikirjoittamisen aloittamisesta on puhuttu useaan kertaan parin viimeisen vuoden aikana.  Alakoulun oppimateriaalien osalta opetushallitusta on muistutettu sen velvollisuuksista vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamisesta ortodoksisen uskonnon opetukseen myös ruotsinkielistä opetusta varten. (teksti: Risto Aikonen)

Aksios-kirjoja voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta

Kirjasarjaan liittyviä opettajanoppaita

Aksios 1 – Opettajan aineisto

Aksios 2 – Opettajan aineisto

Aksios 3 – Opettajan aineisto

Aksios 4 – Opettajan aineisto

Aksios 5-6 –Opettajan aineisto

Visits: 102