Suomen ortodoksinen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko toimii Suomen valtakunnan alueella. Kirkossa on noin 60 000 jäsentä. Ortodoksinen kirkko ja evankelis-luterilainen kirkko ovat Suomen kansankirkkoja. Niillä on yhteiskunnallisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Suomen ortodoksinen kirkko on nuori paikallisesti vaikuttavana kirkkona, vain lähes 100-vuotias. Osana ekumeenista ja apostolista ortodoksista Kirkkoa autonominen Suomen ortodoksinen kirkko on kuitenkin lähes 2000 vuotta vanha, sananmukaisesti apostolien ajalta.

Tässä opintokokonaisuudessa opit Suomen ortodoksisen kirkon historiaa sekä kuinka kirkko toimii yhteiskunnassa ja kuinka jokainen meistä voi osallistua aktiivisesti kirkon toimintaan.

Kartta seurakunnista

Suomessa on 12 ortodoksista seurakuntaa.
Seurakunnan pääpaikassa on kartassa täppä,
josta pääset halutessasi seurakunnan omille sivuille.

 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa laaja-alaista osaamista monilla alueilla. Omien ajatusten perusteleminen, ristiriitaisen tiedon kohtaaminen ja käsitteleminen sekä kriittinen asioiden tarkastelu eri näkökulmista vahvistaa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja (L1). Ihmisoikeuksien ja vähemmistönäkökulman tarkastelu uskonnon näkökulmasta auttaa näkemään oman identiteetin voimavarana.

Tavoitteena on myös:

  • Tunnistetaan uskonnon ja kirkon yhteiskunnallinen asema ja vaikutus.
  • Edistetään yhteisymmärrystä ja kunnioitusta toinen toistaan kohtaan ja harjoitellaan ilmaisemaan oma mielipide rakentavasti. (L2).
  • Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta yhteisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin ja harjoitellaan toimimaan demokraattisen yhteiskunnan jäseninä (L7).

Sisältöalueista käsitellään S1: Suhde omaan uskontoon: ”Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.” sekä S3: Hyvä elämä: ”pohditaan yhteiskunnan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä”.

Aiheen käsittelyssä pyritään erityisesti tukemaan ”oppilaan ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta”.
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, yläkoulu)

Uspenskin katedraali Helsingissä, kuva Finna, Teuvo Kanerva

Suomen ortodoksinen kirkko

Sisältö löytyy tulostettavana alla olevien linkkien kautta

Suomen ortodoksinen kirkko 1a

Suomen ortodoksinen kirkko 1b

Suomen ortodoksinen kirkko 2

Suomen ortodoksinen kirkko 3

Suomen ortodoksinen kirkko 4

Views: 567