7. Piispa ja hiippakunta

Ortodoksiset kirkot on jaettu hiippakuntiin ja hiippakunnat seurakuntiin. Hiippakunnan johdossa on piispa. Häntä kutsutaan nimellä isä esipaimen, koska hänen tehtävänsä vertautuu paimeneen, joka kaitsee laumaansa. Seurakuntien papit, työntekijät ja seurakuntalaiset vertautuvat laumaan. Piispan tärkeä tehtävä on vaalia ortodoksista oppia ja perintöä hiippakunnassaan.

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä tämä sanotaan näin:
”Hiippakunnan piispan tehtävänä on hiippakunnassaan
1) vaalia kirkon ykseyttä ja valvoa, että kirkon oppia esitetään puhtaasti ja väärentämättä;
2) edistää kirkon tehtävän toteutumista”
(Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 2006/174 v. 2007, 63§)

Piispalla on myös muita tehtäviä. Hän toimittaa pappeuden sakramentin ja vihkii papit. Hän tukee ja ohjaa seurakunnan työntekijöitä heidän työssään. Hän myös edistää seurakuntien talouden, hallinnon ja yhteistyön tarkoituksenmukaista hoitamista.

Karttaan on päivitetty 1.1.2022 voimaan astuneet muutokset.


KP Arkkipiispa Leo vihkii opiskelijoita kirkollisiin tehtäviin, kuva: Kaisa Nykänen
KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja KP Oulun metropoliitta Elia,
kuva: Kaisa Nykänen

Ortodoksisen kirkon piispat ovat sitoutuneet elämään naimattomina ilman parisuhdetta. Tästä käytetään usein nimitystä selibaatti. Ortodoksinen piispa on vihitty tehtäväänsä sakramentin kautta. Tämä merkitsee sitoutumista Kirkkoon. Yksin elävä piispa voi keskittyä vaativaan esipaimenen tehtäväänsä, joka ei aina noudata esimerkiksi tavanomaisia loma- ja työaikoja.

Hiippakunnan piispan korkeaa asemaa kirkossa ja hänen nauttimaansa arvostusta ilmaistaan käyttämällä nimitystä: ”Korkeasti pyhitetty”. Tämä lyhennetään esimerkiksi ”KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo”. Apulaispiispasta käytetään nimitystä: ”Korkeasti siunattu”, mikä lyhennetään ”KS”.

Ekumeenisessa ortodoksisessa kirkossa Suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnat ovat kirkolliselta asemaltaan metropoliittakuntia.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Arkkipiispan asema ja tehtävät määritellään laissa. Hän on kirkon esipaimen, jonka tehtävänä on johtaa arkkipiispakuntaa yhdessä kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkollishallituksen kanssa. Arkkipiispan tulee hoitaa tehtäväänsä kirkon perinteen ja ortodoksisen kirkon muiden sääntöjen sekä lain ja kirkkojärjestyksen mukaan. 
(Laki ortodoksisesta kirkosta 2006/985, 29§)

Arkkipiispan asema perustuu myös Pyhien Apostolien 34. sääntöön: ”piispojen tulee tietää, että yksi heistä on ensimmäinen, ja tunnustaa tämä päämiehekseen eikä tehdä mitään yli valtuuksiensa hänen mielipidettään kysymättä”. Pyhien Apostolien sääntö on Kirkon kanoni.

Arkkipiispan istuin sijaitsi pitkää Kuopiossa, mutta vuonna 2018 se siirrettiin Helsinkiin kirkolliskokouksen päätöksellä. Uudistuneella Helsingin hiippakunnalla ei ole omia verkkosivuja. Arkkipiispan hiippakunnan pääkirkko on Helsingin Uspenskin katedraali. Siellä sijaitsee kirjaimellisesti piispan istuin eli paikka, missä piispa osallistuu jumalanpalvelukseen ellei hän ole toimittamassa palvelusta.

Vuodesta 2022 arkkipiispan rinnalla ja apuna toimii apulaispiispa. Hänen nimensä on Haminan piispa ja asemapaikkansa Helsinki. Apulaispiispan tehtävänä on piispainkokouksen päätöksen mukaan: arkkipiispan avustaminen tämän ohjauksen mukaan, kirkon julkaisutyö, sisälähetystyö, monikulttuurinen työ, nuorisotyö sekä koulutus.

KP Helsingin ja koko Suomen Arkkipiispa Leo

Korkeasti Pyhitetty Helsingin ja koko Suomen Arkkipiispa Leo

KP arkkipiispa Leo

KP Arkkipiispa Leo on toiminut piispana yli 40 vuotta. Hänet vihittiin piispaksi vuonna 1979, oltuaan viisi vuotta pappina. Hän oli ensin apulaispiispa, sitten hän toimi Oulun metropoliittana ja vielä Helsingin metropoliittana. Hänet on asetettu arkkipiispan tehtävään vuonna 2001. 

KP Arkkipiispa Len videotervehdys nuorille Kulmakivi-festareilla vuonna 2020 (kesto 3:07)

KP Arkkipiispa Leon kotisivut.

KP arkkipiispa Leo Ortodoksi.netissa: Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo.

Korkeasti Pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni

KP Metropoliitta Arseni, kuva Kaj Appelberg

KP Metropoliitta Arseni on Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispa. Hän on ollut tehtävässään vuodesta 2018. Aiemmin hän on ollut Valamon luostarin varajohtaja, jolloin hän sai arvonimen arkkimandriitta. Hänet vihittiin Joensuun apulaispiispaksi vuonna 2005. Välillä hän on hoitanut Oulun metropoliitan tehtäviä.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan pääpaikka on Kuopio. ”Karjala” hiippakunnan nimessä viittaa Suomen ortodoksisen kirkon historiaan. Ensimmäisen hiippakunnan pääpaikka sijaitsi Viipurissa vuoteen 1925 asti ja suurin osa ortodokseista asui siihen aikaan Karjalan maakunnassa. Vanhat luostarit: Laatokan Valamo, Konevitsa ja Kivennavan Lintula ovat sijainneet Karjalan hiippakunnassa. Voidaan ajatella, että Kuopion ja Karjalan hiippakunta on Suomen vanhin hiippakunta.

Hiippakunnan alueella sijaitsevat Valamon ja Lintulan luostarit sekä Ortodoksinen seminaari.
Hiippakunnan pääkirkko on Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraali. 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan verkkosivut.

Ortodoksi.netissa Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta.

Ortodoksi.netissa KP metropoliitta Arseni.

Video, missä isä esipaimen kertoo harrastuksistaan, ONL, (kesto n. 2:35):

Korkeasti Pyhitetty Oulun metropoliitta Elia

KP Metropoliitta Elia

Metropoliitta Elia on vihitty piispaksi vuonna 2015. Hän on asunut ja opiskellut ulkomailla. Hän on aiemmalta koulutukseltaan opettaja. Metropoliitta Elia vihittiin papiksi vuonna 2003, mistä lähtien hän on ollut kirkon palveluksessa.

Oulun hiippakunta on nuorin Suomen hiippakunnista. Se on perustettu vuonna 1980. Hiippakunnan juuret ovat pyhittäjä Trifon Petsamolaisen lähetystyössä, minkä myötä ortodoksisuus pohjoisessa Lapissa on ollut osa elämää jo 1500-luvulta lähtien. Pyhittäjä Trifon Petsamolainen perusti Petsamon luostarin lähelle Jäämeren rantaa. Suurin osa kolttasaamelaisista on ortodokseja.

Oulun hiippakunnan keskuspaikka on Oulu. Pääkirkko on Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraali. Oulun hiippakunta on maantieteellisesti kaikkein laajin ulottuen Utsjoelta Tampereelle.

Video, missä KP metropoliitta Elia tervehtii nuoria (kesto 3:47):

Hiippakunnan verkkosivuilta löytyy sisältöä suomeksi, ruotsiksi, kolttasaameksi ja venäjäksi: Oulun hiippakunta.

Korkeasti Siunattu Haminan piispa Sergei

KS Haminan piispa Sergei, kuva Kaj Appelberg

Vuoden 2021 kirkolliskokous valitsi Helsingin hiippakuntaan apulaispiispan. Hänen arvonimekseen päätettiin “Haminan piispa” ja sijoituspaikakseen Helsinki. Apulaispiispan tehtävänä on piispainkokouksen päätöksen mukaan: arkkipiispan avustaminen tämän ohjauksen mukaan, kirkon julkaisutyö, sisälähetystyö, monikulttuurinen työ, nuorisotyö sekä koulutus.

Apulaispiispan arvoistusta osoitetaan sanoilla: “Korkeasti Siunattu”, mikä lyhennetään: “KS”.

KS Haminan piispa Sergei aloitti tehtävässään 2022. Hän on aiemmin toiminut Valamon luostarin igumenina. Hän sai silloin arvonimen arkkimandriitta. Sergei ehti olla ennen piispaksi valintaansa luostarissa yli kolmekymmentä vuotta, mistä ajasta hän toimi luostarin johtajana lähes 25 vuotta.

KS Sergei on suorittanut ortodoksisessa pappisseminaarissa papin opinnot. Lisäksi hän on valmistunut uskonnon opettajaksi Joensuun yliopistosta. Hän puhuu suomea ja englantia sekä jokin verran ruotsia ja saksaa ja hieman venäjää.

Arkkimandriitta Sergein pitämä nimityspuhe piispaksi vihkimisen aattona 15.1.2022. Puheessa hän kertoo uskotaan ja elämästään.

Ortodoksinen liturgia ja piispan vihkiminen Uspenskin katerdaalissa 16.1.2022. Yle Areenan radiotallenne on kuunneltavissa 30 pv. Aivan palveluksen alussa tuleva piispa tunnustaa uskonsa ja antaa lupauksen vaalia ja puolustaa ortodoksista uskoa. Arkkipiispa kysyy: ”Mitä varten olet tullut tänne ja mitä anot?”

Liturgia ja piispan vihkiminen Uspenskin katedraalissa Helsingissä, Youtube-tallenne liturgiasta. Piispan vihkiminen Pyhä Jumala-veisun jälkeen, n. 46 min alusta.

Voit lukea piispaksi vihkimisestä Aamun Koiton artikkelista: ”Arkkimandriitta Sergei vihitään piispaksi”.

KS apulaispiispa Sergein haastattelu Aamun Koitossa: ”Kuin isä lähtisi pois kotoa”.

KS Apulaispiispa Sergeistä Ortodoksi.netissa: ”Apulaispiispa”.

Tehtäviä: 
1. Piispoilla on vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, kuten meillä kaikilla. Elämä ei ole vain koulua ja työtä. Harrastukset auttavat jaksamaan antavat hyvää mieltä. Tutki hiippakuntiin ja piispoihin liittyviä sivustoja sekä muita lähteitä. Päättele, mitkä ovat kunkin piispan kiinnostuksen kohteet. Mikä on sinun harrastuksesi, josta saat voimaa koulutyöhön ja velvollisuuksien hoitamiseen?
2. Laadi vihkoosi taulukko hiippakunnista. Merkitse taulukkoon (5×4 saraketta): hiippakunnan nimi, piispa, seurakuntien lukumäärä, väkiluku, erityispiirre. Mitä huomaat, kun vertailet tietoja?

Views: 622