Mitä diakonia on?

Diakoniatyö on yksi kirkon työn kulmakivistä – se on rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta jokaista kirkon jäsentä koskettava lähimmäisen huomioimisen muoto, joka voi toteutua monin eri tavoin. Sen ydinolemus on toisen tarpeen huomioimisessa ja ajatuksessa, että jokainen tarvitsee vuorollaan apua, minkä pyytämisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja matalan kynnyksen takana. Yksi diakonian pääpiirteistä on mennä sinne, minne muu apu ei ulotu – diakonialla on toisin sanoen yhteiskunnan muuta auttamisjärjestelmää täydentävä rooli.

Diakonia kutsuu meistä jokaista. Suuremmissa seurakunnissa diakoniaa toteutetaan myös ammattimaisesti diakoniatyönä, minkä lisäksi on erilaista vapaaehtoistoimintaa. Ohessa joitakin esimerkkejä diakonian monista muodoista, joita seurakunnistamme löytyy.

Diakonian erilaisia toimintamuotoja

Lähimmäispalvelu, jonka periaatteena on olla maksutonta ja kulutonta kummallekin osapuolelle:

 • kauppa- ja asiointiapu
 • lukeminen esim. näkövamman kohdanneelle
 • laitosvierailut
 • ystäväkäynnit
 • kirkkokyydit

Erilaiset kerhomuotoiset toiminnot tietyille ryhmille tarpeiden mukaan

 • seniorikerhot
 • käsityöpiirit kuten Helsingissä ”Oloneulos”
 • kehitysvammaisten kerhotoiminta

Kaikille avoimet kohtaamispaikat

 • Hyvän tuulen kahvila Helsingissä tai
 • Suvantotila Tampereella (ks. Facebook-sivusto nimellä ”Suvantotila”)
 • Korona-aikaan syntynyt virtuaalikahvitoiminta, jossa kokoonnutaan yhdessä esim. Teamsin tms. välineen kautta yhdessä kahvittelemaan ja pitämään seuraa

Sururyhmät ja läheisen menettäneen avun tarpeen kartoitus

 • Sururyhmät vaativat ammatillista osaamista, ja usein niitä vetää pappi yhdessä kokemusta omaavan vapaaehtoisen tai muun työntekijän kanssa.
 • Kainuussa hyvänä käytäntönä kartoittaa läheisensä menettäneen tilannetta, ja tarjota vapaaehtoisten apua esim. tilanteessa, jossa ihminen on jäämässä yksin, lähtien henkilön yksilöllisestä tuen tarpeesta. Yksi kaipaa apua järjestelyihin, toinen kuulevaa korvaa ja läsnäoloa.

Diakoniaruokailut ja ruokakassit

 • Diakonialounaat, joita löytyy monilla paikkakunnilla myös eri tahojen tarjoamana palvelusta ruoka-apu.fi
 • Diakonia-aamupalat
 • Pienimuotoinen kahvilatoiminta esim. hävikkiruokaa käyttäen
 • Ruokakassijakoa hävikki- tai lahjoituspohjalta

Taloudellinen avustaminen ja sosiaaliohjaus

Monilla seurakunnilla diakoniasta tai rahan käytöstä vastaava pappi tai ammatillinen diakoniatyöntekijä kartoittaa henkilön taloudellisen ja muun kokonaistilanteen, ja voi resurssien puitteissa myöntää lahjakortin tai muun avustuksen muodon hätään joutuneelle. Sosiaaliohjauksella pyritään varmistamaan, että henkilö saa saatavilla olevan tuen myös virallista tietä, diakonisen avustuksen ollessa aina tilapäinen tai harvakseltaan toteutuva ratkaisu esimerkiksi pitkäaikaiseen taloudelliseen kurimukseen.

Verkostotoiminta muiden yhteisöjen tai yhdistysten kanssa

 • Ilomantsissa yhteistyö korona-aikaan kunnan kanssa lääkejaon osalta
 • Ruoka-apua jaetaan monilla paikkakunnilla yhdessä esimerkiksi luterilaisen kirkon, Viadian jne. kanssa
 • Lapissa tehdään yhteistyötä paikkakunnan sosiaalitoimen kanssa esimerkiksi juhlien alla tapahtuvien lahjoitusten jakamisessa

Jyväskylässä koottiin ruokakasseja joulun 2020 alla. Kasseihin kerättiin hyvin säilyviä elintarvikkeita joista osa oli jouluisia. Kassin mukana jokainen sai seurakunnan joulutervehdyksen ja pari tuohusta.

Ilomantsin ruoka-apukassit lähdössä tarvitsijoille.

Videoita

Diakonian eli lähimmäistyön vapaaehtoisuus, Helsingin ortodoksinen seurakunta

Mistä ammateista diakonian vapaaehtoistyössä on erityistä hyötyä? Katja Vilponiemi Filantropian Aika puhua -lähetyksessä 23.9.2021 (Zoom, tekstitetty).

Visits: 78