8. Seurakunnanvaltuusto

Hiippakunnat muodostuvat seurakunnista. Seurakunta on paikallisyhteisö, joka kokoontuu papin johdolla jumalanpalveluksiin tiettyyn pyhäkköön. Seurakunnassa voi olla useampia pyhäkköjä ja useampia pappeja. Yksi papeista on nimitetty kirkkoherraksi. Hän johtaa seurakuntaa piispan ohjauksessa ja tuella.

Jokainen Suomen ortodoksisen kirkon jäsen kuuluu johonkin paikallisyhteisöön, seurakuntaan.

Kirkkoherran apuna seurakunnan johtamisessa on seurakunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet valitaan äänestämällä aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valitsee seurakunnan neuvoston ja muiden keskeisten seurakunnan elinten jäsenet.

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta se voidaan kutsua koolle useamminkin tarpeen mukaan.

Seurakunnanvaltuuston asiat valmistelee seurakunnanneuvosto. Jos valtuuston jäsen haluaa asian käsiteltäväksi, hän tekee kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, joka saattaa asian neuvostona valmisteltavaksi.

Kirkkojärjestyksessä seurakunnanvaltuustolle mainitaan mm. seuraavat tehtävät:

  • edistää seurakunnan hengellistä elämää
  • ohjaa ja valvoo kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa
  • valitsee papit, diakonit ja kanttorit (kirkkoherran valitsee seurakunnankokous)
  • asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen, valitsee valitsijamiehet
  • päättää seurakuntaan liittyvistä asioista mm. hyväksyy toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen, hallinnoi seurakunnan omaisuutta
    (Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 2006/174 v. 2007, 87§)
Ristisaatto seurakunnan pyhäkön juhlapäivänä, kuva: Kaisa Nykänen

Tehtävä: Mieti: haluaisit, että seurakunnassa olisi enemmän ja kiinnostavampaa nuorisotoimintaa. Miten lähtisit viemään asiaa eteenpäin?

Views: 125