Rukoileminen kuuluu kaikille meille kirkon jäsenille. Jokainen voi rukoilla yksin tai yhdessä perheen kanssa kotona ja osallistua seurakunnassa jumalanpalvelusten toimittamiseen.

Portaat Valkeavaaran pyhän Georgios Voittajan tsasounaan,
kuva Kaisa Nykänen

Maallikoksi kutsutaan papistoon kuulumatonta henkilöä. Pappeuden asteita on kolme, piispa, pappi ja diakoni. Diakoni on pappeuden ensimmäinen aste eikä hän voi toimittaa sakramentteja yksin. Hän toimii piispan tai papin apuna toimituksissa.

Seurakunnan esimiehen siunauksesta maallikot voivat toimittaa seurakunnassa maallikkopalveluksia.  Seurakunnan papit ja kanttorit ohjeistavat ja auttavat jumalanpalveluskaavoihin perehtymisessä. Hetki- ja rukouspalveluksien kirjassa, Orologionissa on ohjeet arkipäivän maallikkopalveluksien toimittamiseen. Valamon opiston lukijakursseilla saa opetusta lukijana toimimiseen. 

Jos kaikkia veisuja ei voi tai osaa  laulaa, ne voidaan myös resitoida. Tärkeintä on yhteinen rukous. Tehtäviä voi myös jakaa useammalle, jolloin yksi voi lukea, toinen laulaa. Koska seurakuntien alueet ovat maantieteellisesti laajoja, maallikkopalvelukset tuovat lisää mahdollisuuksia seurakunnan yhteiseen rukoukseen.  

Maallikot voivat toimittaa arkipäivän aamu- ja iltarukouksia, ehtoo- ja aamupalveluksia, hetkipalveluksia, akatistoksen tai vaikka Jeesuksen rukouspalveluksen. Vain liturgiaa ja muita sakramentteja ei voi toimittaa ilman pappia. Maallikkopalvelukset noudattavat tuttua kaavaa, josta papin lausumat osat ja rukoukset jäävät pois.

EHTOOPALVELUS ALKURUKOUKSET TYÖHÖN RYHDYTTÄESSÄ OPETUKSEN ALKAESSA KIITOSRUKOUSHETKI

Valkeavaaran p. Georgios Voittajan tsasouna,
kuva Kaisa Nykänen

Views: 205