Seurakunnan toiminta alkaa yleensä aina rukouksella. Ortodoksisen kirkon perinteessä maallikot voivat toimittaa lukien ja laulaen tiettyjä palveluksia.

Yhteinen rukous -osion alta löytyvät tavallisimmat maallikon palvelukset. Ehtoopalvelus on rakennettu arkipäivän kiinteisiin teksteihin. Lisäohjeita kannattaa kysyä omalta papilta tai kanttorilta.

Rukoushetket koostanut Petri Nykänen Rukouskirja Orologionin (OKJ, 2000) sekä Ortodoksisen hartauskirjan (ONL, 2021) pohjalta.

Orologion, rukouksia eri tilanteissa
Orologion, aamurukoukset
Orologion, iltarukoukset

Views: 287