3. Kirkon maallisen hallinnon periaatteet

Suomen ortodoksisen kirkon hallinto on järjestetty suomalaisen yhteiskunnan mukaisesti. Tähän liittyy mm. oikeus kerätä kirkollisveroa. Luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on hallinnollisesti paljon yhteistä etenkin seurakunnanhallinnon tasolla. Jossakin määrin myös kunnallishallinto on järjestetty samoilla periaatteilla. Yhteistä on esimerkiksi vaaleilla valittavat seurakunnanvaltuustot ja kunnanvaltuustot. Seurakunnilla on seurakunnanneuvostot ja kunnilla ja kaupungeilla kunnanhallitukset. 

Äänestäminen

Valtakunnallisissa ja kunnallisissa vaaleissa saa äänestää jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.

Kirkollisissa vaaleissa saa äänestää jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Hän ei kuitenkaan voi asettua ehdolle ennen kuin hän on täysi-ikäinen eli täyttänyt 18 vuotta. 

16-vuotiaat saivat äänestää ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Tässä ONL:n videossa neuvotaan kuinka äänestää:

ONL:n sivuilla kerrotaan lisää äänestämisestä: Näin äänestät.

Hallintolaki ja julkisuusperiaate

Kuva: PaliGraficas Pixabaysta

Kirkon ja seurakunnan toimintaa säätelee hallintolaki. Siinä säädetään hyvän hallinnon perusteista ja menettelytavoista. Esimerkiksi kun seurakunnassa tehdään päätös, siitä voidaan tietyin ehdoin, tietyn ajan kuluessa tehdä valitus eli oikaisupyyntö. Hallintolaki koskee valtion ja kunnan viranomaisia, esimerkiksi rehtoreita. Se koskee myös muita, jotka hoitavat julkisia hallintotehtäviä kuten esimerkiksi kirkkoherroja. 

Suomessa vallitsee myös julkisuusperiaate. Se tarkoittaa, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia ellei toisin määrätä. Tällä periaatteella seurakunnan ja kirkon päätökset ovat yleensä julkisia ja kokouksista pidettävät pöytäkirjat ovat esimerkiksi internetissä luettavissa. Niistä voi seurata mitä omassa seurakunnassa tai kirkon hallinnossa tapahtuu. 

Hallinnossa käsitellään myös salassapidettäviä asioita, niitä asioita ei julkisteta. Salassapidettäviä ovat esimerkiksi jonkun henkilön yksityisasioihin liittyvät päätökset.

Kirkon hallinto kirkon sivuilla: Hallinto ja päätöksenteko.

Tehtäviä:
1. Mitä perusteluja keksit sille, että 16-vuotias voi äänestää mutta hän ei voi olla vaaleissa ehdokkaana?
2. Etsi seurakuntasi sivuilta seurakunnanvaltuuston tuore pöytäkirja. Löydätkö mitään mielenkiintoista? Jos et, perustele, miksi kokouksessa käsitellyt asiat eivät kiinnosta sinua.
3. Etsi kirkon sivuilta: ort.fi Kirkollishallituksen kokouksen pöytäkirja. Löydätkö mitään mielenkiintoista?


 

Views: 139