Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Suurin osa suomalaisista alle kouluikäisistä lapsista on yhteiskunnan varhaiskasvatuksen piirissä.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU 2022) mukaisesti niissä ryhmissä, joissa on ortodoksisia lapsia, koko ryhmän tutustumisen kohteena on myös ortodoksinen uskonto. Ortodoksisen lapsen huoltajat voivat toimia kasvatushenkilökunnan apuna, esimerkiksi kertomalla, mitä he toivovat, että koko lapsiryhmä saisi tietää ortodoksisuudesta tai välittämällä seurakunnan tai tutun papin ja kanttorin yhteystiedot.

Opetushallituksen sivustolta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Linkki sivustolle tästä.

Monikatsomukselliset oppimisen tilat- projekti on tuottanut materiaalia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. “Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan”- materiaali löytyy täältä.

Erityisesti ortodoksiseen vähemmistönäkökulmaan varhaiskasvatuksessa pureutuu artikkeli “Pienryhmäiset uskonnot varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa”

Teoriaa ja kokemuksia tarjoaa Tarhurit 2021-juhlakirjassa julkaistu Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteistyönä

Kirkkovierailut

Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä

Eräs tapa edistää kunnioitusta ja ymmärrystä on toteuttaa lapsiryhmän vierailu ortodoksiseen kirkkoon. Vierailu voidaan suunnitella seurakunnan ja kasvatushenkilökunnan kanssa yhdessä, mutta pedagogisen vastuun kantaa aina kasvatushenkilökunta.

Suunnittelun avuksi voi käyttää “Pyhiä tiloja tutkimassa” -opasta.

Tilallisuutta ja yhteistyötä eri katsomusyhteisöjen kanssa avataan artikkelissa “Lapsi sakraalitilassa: kokemus katsomuskasvatuksen ytimessä”

Alla olevassa videossa “Seikkailu ortodoksisessa kirkossa” on ideoita siihen, miten alle kouluikäisten kanssa voi tutustua ortodoksiseen kirkkoon tilana.

Videoon liittyy opettajan opas “Seikkailu ortodoksisessa kirkossa”.

Video on kuvattu Helsingin ortodoksisen seurakunnan Profeetta Elian kirkossa.
Tuottaja: Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa-hanke / Helsingin yliopisto
Videotuotanto: Unigrafia

Lisättyä todellisuutta hyödyntävät “Tutki tilaa” -materiaalit ortodoksisesta kirkkotilasta ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen käyttöön.

Virpominen

“Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu.”

Palmusunnuntaihin liittyvä karjalainen virpomaperinne on näkyvä osa suomalaista ortodoksisuutta. Perinteestä voi lukea lisää vaikkapa Suomen ortodoksisen kirkon tai ortodoksi.netin sivuilta.

Monissa kouluissa ja päiväkodeissa askarrellaan virpovitsoja palmusunnuntaita edeltävällä viikolla. Lapsille sopivia, helpotettuja kukkien askarteluohjeita löytyy Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimen YouTube-kanavalta osa 1, osa 2 ja osa 3.

Materiaaleja

Alla olevista materiaaleista voi löytyä soveltuvia osia myös yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ortodoksisuutta käsitteleviin tuokioihin

Ortoboxi-sivuston värityskuvat

Ortodoksinen muskari Ortodoksisten nuorten liiton YouTube-kanavalla

Pyhä melu – puuhakirjat osa 1, osa 2 ja osa 3

Views: 324