5. Kirkollishallitus

Kirkollishallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Se antaa yleensä kirkolta pyydetyt lausunnot ja valmistelee asiat kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus myös huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta eli siitä että tehdyt päätökset toteutuvat siten kuin ne on päätetty.

Kirkollishallituksen jäsenet


1) arkkipiispa;
2) muut hiippakuntien piispat; sekä
3) kirkolliskokouksen neljäksi kalenterivuodeksi valitsemat neljä kirkollishallinnon asiantuntijajäsentä
(Laki ortodoksisesta kirkosta 2006/985, 30§)

Kirkollishallituksen pääsisäänkäynti Kuopiossa, kuva Riisa.

Kirkollishallitus kokoontuu tarvittaessa. Usein asioita on sen verran, että on tarve kokoontua noin kerran kuukaudessa.

Kirkon palvelukeskus

Kuopiossa sijaitseva kirkon palvelukeskus hoitaa kirkollishallituksen toimivaltaan kuuluvia hallinnollisia, toiminnallisia ja taloudellisia asioita. Lisäksi palvelukeskuksen työntekijät avustavat piispoja erilaisissa tehtävissä

Asiasta kirkon sivuilla: Kirkollishallitus.

Tehtävä:
Etsi kirkon sivuilta ort.fi jokin kirkolliskokoukseen / piispainkokoukseen / kirkollishallitukseen liittyvä uutinen. Jos et löydä uutista, etsi pöytäkirja. Kerro opettajalle tai muulle ryhmälle, mitä löysit.

Views: 59