Opetuksen edellä 

Alkurukoukset (luetaan kaikkien tilaisuuksien aluksi)

Lukija:  Lausuu maallikon alkusiunauksen

Pyhiesi esirukouksien tähden, Herra Jeesus, Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen. 

 (ja jatkaa suoraan)

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 

6.säv.

Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, totuuden Henki, | joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja, | tule ja asu meissä | ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta || sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.  

(Jos” Taivaallinen Kuningas” lauletaan, tapana on, että laulajat vastaavat alkusiunaukseen ”Amen” ja jatkavat suoraan ”Taivaallinen…”)

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (kolmesti) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Seuraavat tekstit liitetään alkurukouksiin tilaisuuden mukaan. Tekstit voidaan lukea tai laulaa.

Opetuksen edellä

6. säv.

Herra, viisauteen ohjaaja, | ymmärryksen antaja, | mielettömien kasvattaja ja köyhien puolustaja, | vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväiseksi. | Sinä, Isän Sana, anna minulle sanoja! | Katso, minä en estä huuliani huutamasta sinulle: || ”Armollinen, armahda minua, langennutta.”

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

8. säv.

Laupias Herra! Lähetä meille ylhäältä Pyhä Henkesi | joka armolahjoillaan antaa sieluillemme voiman | ja vahvistaa meitä niin, että tarkasti seuraten opetusta kasvaisimme Sinulle, Luojalle kunniaksi, || vanhemmillemme lohduksi, kirkolle ja isänmaalle hyödyksi.

Veisu Jumalansynnyttäjälle, 8. säv.

Totisesti on kohtuullista | ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä | aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. | Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafeja verrattomasti jalompi, | Sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, || Sinua totinen Jumalansynnyttäjä.

Lukija / tai laulajat: 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra siunaa.

Lukija:  

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus, Kristus, armahda meitä. 

Lukija tai laulajat:

Amen.

_________

Opetuksen jälkeen (lukien tai laulaen)

8. säv.

Me kiitämme sinua, Luoja, että armostasi olemme saaneet kuulla opetusta. | Siunaa vanhempiamme, opettajiamme ja ohjaajiamme, | jotka johdattavat meitä hyvän tuntemiseen, | ja anna meille oppimiseen kestävyyttä ja intoa.

Lukija / tai laulajat: 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra siunaa.

Lukija:  

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus, Kristus, armahda meitä. 

Lukija tai laulajat:

Amen.

Views: 71