Alkurukoukset (luetaan kaikkien tilaisuuksien aluksi)

Lukija:  Lausuu maallikon alkusiunauksen

Pyhiesi esirukouksien tähden, Herra Jeesus, Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen. 

 (ja jatkaa suoraan)

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 

6.säv.

Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, totuuden Henki, | joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja, | tule ja asu meissä | ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta || sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.  

(Jos” Taivaallinen Kuningas” lauletaan, tapana on, että laulajat vastaavat alkusiunaukseen ”Amen” ja jatkavat suoraan ”Taivaallinen…”)

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (kolmesti) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Seuraavat tekstit liitetään alkurukouksiin tilaisuuden mukaan. Tekstit voidaan lukea tai laulaa.

Kiitosrukoushetkessä

Tropari, 4.säv.

Sinä, oi Herra, | hyvyytesi suuret teot ilmaisit meissä, | ja siitä kiitollisina me, ansiottomat palvelijasi, | kunnioittaen sinua ylistämme, siunaamme ja sinulle kiitosta kannamme. | Veisaten ja ylistäen laupeuttasi | me nöyrän palvelijan rakkaudella sinulle huudamme: | ”Hyväntekijä Vapahtajamme, kunnia olkoon sinulle.”

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle

Kontakki, 3.säv.

Oi Herra, me kelvottomat palvelijasi | ansiotta tultuamme osallisiksi Sinun hyvyydestäsi ja lahjoistasi | hartaasti kiiruhdamme luoksesi | ja voimiemme mukaan kiitosta Sinulle kannamme | sekä ylistäen Sinua, meidän hyväntekijäämme ja Luojaamme, laulamme: || Kunnia olkoon, Sinulle, laupias Jumala.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Jumalansynnyttäjä, kristittyjen auttaja! | Me, Sinun palvelijasi, saatuamme sinusta puolustajan | kiitollisina laulamme: | Iloitse, oi puhtain Jumalansynnyttäjä, Neitsyt | Päästä meidät esirukouksillasi kaikista vaaroista, || Sinä ainoa viipymätön puoltajamme.

Lukija / tai laulajat: 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra siunaa.

Lukija:  

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus, Kristus, armahda meitä. 

Lukija tai laulajat:

Amen.

Tämä rukoushetki toimitetaan usein esimerkiksi syntymäpäivänä tai muun juhlan yhteydessä ja sen päätteeksi voidaan laulaa:

Monia vuosia, armorikkaita vuosia, monia armorikkaita vuosia. (Kolmesti)

Views: 394