9. Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanneuvoston jäsenet valitsee valtuusto. Neuvosto kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista.

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnanneuvoston tehtävänä on mm.:

  • johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia tehtävän edistämiseksi
  • huolehtia seurakunnan kirkkomusiikki-, kasvatus-, ja diakoniatoiminnan järjestämisestä
  • huolehtia seurakunnan tiedotustoiminnasta
  • valmistella esitykset seurakunnanvaltuustolle
  • käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan toiminnan kannalta merkittävissä asioissa
  • tehdä seurakunnan työntekijöiden työsopimukset
    (Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 2006/174 v. 2007, 94§)
Kontiolahden praasniekka, kuva Kaisa Nykänen

Tehtävä: Ota selvää, kuinka kirkkomusiikkiin liittyvät asiat on hoidettu omassa seurakunnassasi / omassa pyhäkössäsi.

Bonustehtävä: Etsi Youtubesta #kirkontyössä, Kirkko toimii -sarja, missä erilaisissa kirkon tehtävissä toimivat henkilöt kertovat työstään ja tehtävistään. Valitse itseäsi kiinnostava työ. Katso video. Tee tehtävästä / ammatista ajatuskartta. Mitä tehtäviin kuuluu? Millainen koulutus tehtävään vaaditaan? Mitä mielenkiintoista tehtävään kuuluu? Mitä sellaista tehtävään kuuluu, mikä ei kiinnostaisi sinua? Jos ehdit, voit katsoa useamman videon.

Views: 57