abcdefghijklmnopqrstuvwxyzä
a
 • alkurukoukset -

  Kaikkien jumalanpalvelusten sekä aamu- ja iltarukouksien alussa luettavat rukoukset. Alkurukouksia ovat rukoukset Pyhälle Hengelle (Taivaallinen Kuningas) ja Pyhälle Kolminaisuudelle (Pyhä Jumala) sekä Herran rukous (Isä meidän)

 • arkkipiispa -

  Kirkon johtavan piispan arvonimi. Arkkipiispa on esipaimen, jonka tehtävänä on johtaa Suomen ortodoksista kirkkoa yhdessä kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkollishallituksen kanssa

 • ateisti -

  ei usko Jumalaan, jumaliin eikä jumaluuteen

 • autokefalia -

  täysin itsenäinen, muista riippumaton kirkko

 • autonomia -

  kirkollisessa käytössä: sisäinen itsenäisyys jonkin autokefalisen kirkon yhteydessä

d
 • dogmi -

  kirkon oppi

e
 • ehtoollinen -

  eukaristia, on yksi kirkon sakramenteista, johon  kirkon jäsenet voivat osallistua liturgiassa tai sairaana ollessaan sairaan ripityksessä.

 • ektenia -

   Jumalanpalveluksissa usein luettava rukoussarja.

 • ekumeeninen -

  koko asuttu maailma, koko kirkkoa käsittävä, yleiskirkollinen

 • Ekumeeninen patriarkka -

  Konstantinopolin patriarkan arvonimi, kuvaa Konstantinopolin patriarkaatin laajaa maantieteellistä aluetta

 • Euhologion -

  pyhien toimitusten käsikirja

h
 • hiippakunta -

  seurakunnista koostuva hallinnollinen alue, jota johtaa arkkipiispa tai metropoliitta

 • HP -

  Hänen Pyhyytensä, patriarkan kunnioittava puhuttelu

i
 • ikoni -

  pyhä kuva, joka esittää pyhiä henkilöitä tai tapahtumia

 • isä -

  papin tai diakonin kunnioittava puhuttelu, myös munkin ja piispan kunnioittava puhuttelu esim. “Isä esipaimen”

k
 • kanoni -

  yleisen kirkolliskokouksen kirkon käytännön elämää koskeva säädös, kirkollinen laki, ohjenuora

 • kaste -

  yksi kirkon sakramenteista, mysteerio, jossa kastettavasta tulee Kristuksen kirkon jäsen.

 • katedraali -

  hiippakunnan ja sen piispan pääkirkko

 • Kirkko -

  Kirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi.

 • kirkolliskokous -

  kirkon ylin päättävä hallintoelin, johon kuuluu papiston ja kanttoreiden  sekä maallikkojen edustajia. Hiippakuntien piispat ovat itseoikeutettuja jäseniä.

 • KP -

  Korkeasti Pyhitetty, arkkipiispan tai metropoliitan kunnioittava puhuttelu

 • KS -

  Korkeasti Siunattu, piispan tai apulaispiispan kunnioittava puhuttelu

 • kummi -

  hengellinen ohjaaja. Ortodoksiseen kirkkoon kastettavalla tulee olla yksi ortodoksinen kummi.

m
 • maallikko -

  papistoon kuulumaton henkilö

 • metropoliitta -

  hiippakuntaa johtavan piispan arvonimi

 • mirhallavoitelu -

  kasteen jälkeen toimitettava sakramentti, mysteerio, kasteen  vahvistaminen

 • mirhavoide -

  öljystä, viinistä ja hyväntuoksuisista yrteistä keitetty paksu voide, mainitaan useaan kertaan Raamatussa, kastettu kristitty liitetään ortodoksisen kirkon jäseneksi mirhavoitelun sakramentin kautta, piispa siunaa ikonin mirhavoiteella, Suomen ortodoksinen kirkko saa mirhavoiteensa Konstantinopolin patriarkaatista

 • mysteerio -

  sakramentti, pyhä salaisuus, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla

n
 • nimenanto -

  ortodoksisessa perinteessä käytössä oleva, ennen kastetta tapahtuva  kirkollinen toimitus,, joka toimitetaan kahdeksantena päivänä syntymän jälkeen.

 • nimipäivä -

  ortodoksisen perinteen mukaan lapselle annetaan nimi, joka on kuulunut jollekin pyhälle henkilölle. Nimipäivä on samalla henkilön taivaallisen esirukoilijan muistopäivä.

p
 • patriarkka -

  paikalliskirkon johtajalle kuuluva arvonimi.

 • piispa -

  pappeuden korkein aste, oikeus toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sekä vihkiä diakoneja ja pappeja.

 • pyhä synodi -

  ortodoksisen patriarkaatin tai autokefalisen kirkon ylin, kanonista päätäntävaltaa käyttävä elin

 • päätössiunaus -

  kaikki jumalanpalvelukset lopetetaan papin lausumaan päätössiunaukseen. Sanamuodot vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä arkipäivän, sunnuntain, paastoajan tai juhlan jumalanpalvelus.

r
 • Raamattu -

  kristittyjen yhteinen kirkon pyhä kirja. Raamattu koostuu Uudesta ja Vanhasta testamentista. Vanha testamentti kertoo ajasta ennen Jeesuksen syntymää ja uusi testamentti Jeesuksen syntymän jälkeen.

 • riemun öljy -

  kasteen sakramentissa käytettävä öljy, jolla kastettava voidellaan ennen kastetta. Tämä on eri asia kuin mirhalla voitelu kasteen jälkeen.

 • rukous -

  ihmisen puhetta Jumalalle anoen, kiittäen tai ylistäen. Tärkein rukouksista on Herran rukous (Isä meidän)

s
 • sakramentti -

  kirkon pyhä mysteerio, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla.

 • seurakunta -

  kirkon hallinnollinen alue, jossa alueen asukkaat kokoontuvat jumalanpalveluksiin omaan pyhäkköön. Seurakunnan alueella on monta eri pyhäkköä.

 • Synaksarion -

  kirja, jossa kerrotaan jokaiselle päivälle päivän pyhän elämänkerta.

 • synodi -

  piispainkokous, joka kokoontuu säännöllisesti kirkon päämiehen johdolla päättämään toimeenpantavista asioista

t
 • taivaallinen esirukoilija -

  lapsi saa nimen jonkun kirkon pyhän ihmisen mukaan. Tämä pyhä ihminen on hänen taivaallinen esirukoilija.

 • Tomos -

  kirkon autonomisen aseman ja siihen liittyvät määräykset sisältävä asiakirja. Suomen ortodoksisen kirkon tomos-asiakirjan myönsi Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti vuonna 1923.

  Tomos-asiakirja suomeksi, kokonaisuudessaan https://ort.fi/kanoniset-asiakirjat/autonomia-tomos

 • tropari -

  kirkkoveisu, jossa kuvataan päivän pyhän elämää tai juhlan sisältöä.

u
 • uskonnoton -

  ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön

v
 • vanhurskas -

  oikeamielinen ja nöyrä ihminen

ä
 • äiti -

  nunnan kunnioittava puhuttelu, esim. “Äiti Evdokia”

Views: 786