6. Piispainkokous

KP metropoliitta Arseni, KP arkkipiispa Leo, KP metropoliitta Elia

Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. Piispainkokous valvoo, että kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen päätökset ovat kirkon dogmien ja kanonien mukaisia. Piispainkokous mm. hoitaa kirkon ulkomaansuhteita ja vahvistaa piispan vaalin sekä asettaa ja vihkii uuden piispan virkaansa. 

Piispainkokous kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispiispalla ja eläkkeellä olevalla piispalla on puheoikeus kokouksessa.

dogmi = kirkon oppi

kanoni = kirkon maallisia asioita koskeva kirkollinen laki

Asiasta kirkon sivuilla: Piispainkokous.

Tehtävä: Etsi tietoa sivustolta ort.fi. Nimeä tämänhetkisen piispainkokouksen jäsenet.

Views: 68