Nuoret ovat kaikkialla samanlaisia. Koulussa ja vaikkapa nuorten illoissa parasta on yhdessä oleminen. Filantropia tukee esimerkiksi Nyerin hiippakunnan tyttökoulua ja Nairobin katedraaliseurakunnan nuorisotyötä Keniassa. Kuva: Minna Rasku

Filantropia on Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälisestä diakoniasta ja lähetyksestä vastaava järjestö. Kotimaan lisäksi Filantropian työ ulottuu Itä-Afrikkaan (Kenia, Uganda ja Etiopia) sekä Lähi-itään (Syyria ja Libanon). Filantropia välittää myös humanitaarista apua kriisialueille.

Filantropialla on kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa, Syyriassa ja Ugandassa. Myös näissä hankkeissa erilaiset elämäntaitoja lisäävät koulutukset ovat tärkeitä. Kuva: Minna Rasku

Samalla lailla kuin minulla on oma paikkani osana luomakuntaa, myös kaikki lähimmäisemme kuuluvat samaan maailmaan. Sen vuoksi meidän on pidettävä huolta toisistamme, olivatpa he sitten lähellä tai kaukana. 

Filantropian pitkän aikavälin tavoite on, että diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuu toteutuu Suomen ortodoksisen kirkon työssä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Filantropian työtä tukevat yksittäisten lahjoittajien lisäksi Suomen ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat sekä esimerkiksi Suomen ulkoministeriö ja Euroopan Unioni.

Kirkollisen työn saralla Filantropialla on kolme lähitulevaisuuden tavoitetta:

TAVOITE 1. Filantropialle on tärkeää, että työtä suunnitellaan yhdessä Itä-Afrikan paikallisten ortodoksisten kirkkojen kanssa. Kirkko, jonka talous on kunnossa ja työtä on suunniteltu pidemmäksi aikaa, pystyy huolehtimaan jäsenistään ja ympäröivästä yhteisöstä. 

TAVOITE 2. Haluamme muistuttaa, että jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja että meidän pitää olla kiinnostuneita koko maapallon hyvinvoinnista. Sen vuoksi puhumme esimerkiksi ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä niin kirkon piirissä Suomessa kuin myös maailmalla kumppaneiden kanssa. 

TAVOITE 3. Kotimaassa on tärkeää, että kirkon jäsenet, työntekijät ja vapaaehtoiset pääsevät keskustelemaan ja oppimaan Filantropian työhön liittyvistä tärkeistä aiheista ja pohtimaan, miten kirkko voisi olla läsnä ihmisten elämässä tässä ajassa. 

Filantropia tukee erilaisia ja eri-ikäisille tarkoitettuja koulutuksia. Paikalliset ja pakolaisina maahan tulleet nuoret opiskelivat koodaamista kansainvälisellä kurssilla Ateenassa.

Hits: 9