Oppimateriaalia

Toisenlainen koulupäivä -kertomus ukrainaksi löytyy täältä

Ortoboxin ukrainankieliset materiaalit löytyvät täältä

ONL:n ukrainankielistä kirkkotiedon käsikirjaa (2 €/kpl) voi tilata täältä

ONL:n videoihin voi valita tekstityskieleksi ukrainan täällä

Kouluinfo venäjäksi täältä

Kommunikoinnin tueksi

Kirkollista perussanastoa kuvakortit suomi-ukraina

Kirkollista perussanastoa kuvakortit suomi-ruotsi-ukraina

Kirkollisiin toimituksiin ja juhliin liittyvää sanastoa kuvakortit suomi -ukraina

Kirkollisiin toimituksiin ja juhliin liittyvää sanastoa kuvakortit suomi-ruotsi-ukraina

Kirkkoon liittyviä tekemisiä kuvakortit suomi- ukraina- venäjä

Suomi-ukraina kuvakortit täältä

Papunetin materiaaleja täältä

Papunetin sotaan liittyvä kuva-keskustelutaulu täällä sekä ohjeistus, miten asiaa voidaan käsitellä kuvien kautta täällä

Kielitietoinen opetus

Kielitietoinen katsomusopetus (OPH) täällä

Vinkkejä kielitietoisuuden kehittämiseen ja opettamiseen (OPH) täällä

Kielen merkitys oppimisessa ja todellisuuden hahmottamisessa (OPH) täällä

Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta (OPH) täällä

Monilukutaito ja kielitietoisuus (OPH) täällä

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Viranomaisten laatima ohjeistus Ukrainasta paenneiden asemasta, oikeuksista ja etuuksista (SM)
Selvitys Suomeen paenneiden ukrainalaisten tilanteesta (SM)
Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa (OPH)
Ohje uskonnonvapauden ja uskonnonharjoittamisen huomioimisesta vastaanottokeskuksissa (Migri)
Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (THL)

Kotikuntaesite

Ukrainalainen koulu

Luokanlehtori Arto Vaahtokari kertoo ukrainalaisesta koulusta

Views: 799