Toisenlainen koulupäivä -kertomus ukrainaksi löytyy täältä

ONL:n ortodoksiset kuvakortit kommunikoinnin tueksi löytyvät täältä

Kouluinfo venäjäksi täältä

Suomi-ukraina kuvakortit kommunikoinnin tueksi täältä

Papunetin materiaaleja kommunikoinnin tueksi täältä

Papunetin sotaan liittyvä kuva-keskustelutaulu täällä sekä ohjeistus, miten asiaa voidaan käsitellä kuvien kautta täällä

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Viranomaisten laatima ohjeistus Ukrainasta paenneiden asemasta, oikeuksista ja etuuksista (SM)
Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (THL)

Kotikuntaesite

Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa (OPH)
Ohje uskonnonvapauden ja uskonnonharjoittamisen huomioimisesta vastaanottokeskuksissa (Migri)

Ukrainalainen koulu

Luokanlehtori Arto Vaahtokari kertoo ukrainalaisesta koulusta

Hits: 300