Ortodoksinen seminaari on kirkon ylläpitämä koulutuslaitos Joensuussa. Sen päätehtävä on ortodoksisen liturgisen perinteen sekä kirkollisen elämäntavan ja perinteen välittäminen Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian opiskelijoille. Seminaarin asukkaaksi voivat hakea kaikki ortodoksisen teologian pääaineopiskelijat.

Soveltavat opinnot

Seminaari järjestää Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian perustutkintoon kuuluvia opintoja. Seminaarilla suoritetaan teologian maisterin tutkintoon kuuluvista soveltavista opinnoista liturgiset harjoitukset, homileettiset harjoitukset sekä käytännön soveltavat harjoitukset. Seminaarin opettajat vastaavat harjoitusten ohjaamisesta. Seminaari järjestää myös omaa opetusta, joka perehdyttää kirkon elämään ja perinteeseen. Lukuvuoden aikana järjestetään vierailuluentoja, seminaari-iltoja sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Myös yhteiset opintomatkat kuuluvat opetusohjelmaan.

Seminaarin YouTube-kanavalta voi kuunnella vaikkapa pyhän jumalankantajaisän Sabbas Pyhitetyn typikonin suomennoksen julkaisutilaisuutta. Siinä kirkkomusiikin professorin tehtävää hoitava Maria Takala-Roszczenko kertoo jumalanpalvelusjärjestyksen merkityksestä ja suomennoksen tekijä isä Damaskinos Ksenofontoslainen itse Typikonista ja sen käännöstyöstä.

Asumaan Seminaarille

Seminaarin asukkaasi voivat hakea kaikki Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian pääaineopiskelijoiksi hyväksytyt. Asuminen seminaarilla on erityisen suotavaa niille, joiden tähtäimessä on valmistumisen jälkeen toimia kirkon työssä, ja asukkaiden valinnassa ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat etusijalla. Muita asukasvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat asuinvuodet seminaarilla sekä kertyneet opintosuoritukset. Asukasvalinnat tekee seminaarin johtoryhmä. Asuminen seminaarilla maksaa 200 €/kk

Asuntohakemus löytyy täältä.

Yhteiset ruokailut

Ruokala palvelee opiskelijoita arkipäivisin lukukausien aikana. Paasto- ja juhla-aikojen vuorottelu näkyy ruokalistassa. Hinnat ovat opiskelijaystävälliset. Yhteiset juhla-ateriat ovat lukuvuoden kohokohtia.

Seminaarin emäntä Irma Aikonen

Vierashuone

Seminaarilla on vierashuone ja vieraileville opiskelijoille on varattu myös muutama huone alakerran soluhuoneista. Majoitusasioita hoitaa seminaarin huoltomies Markku Hirvonen markku.hirvonen@ort.fi  p. 040 500 3020

Yöpyminen teologian opiskelijoille 25 €/yö

Yöpyminen muut 45 €/yö

Yhteystiedot

Ortodoksinen seminaari, Torikatu 41, 80100 Joensuu

Seminaarin johtaja, pastori Mikko Sidoroff, mikko.sidoroff@ort.fi puh. 050 5210920

Kirkkomusiikin opettaja, Petri Nykänen, petri.nykanen@ort.fi puh. 050 5993515

https://www.facebook.com/ort.seminaari

Ortodoksisen seminaarin rakennus Torikadulla

Hits: 40