autokefalia

täysin itsenäinen, muista riippumaton kirkko