ekumeeninen

koko asuttu maailma, koko kirkkoa käsittävä, yleiskirkollinen

Views: 15