ekumeeninen

koko asuttu maailma, koko kirkkoa käsittävä, yleiskirkollinen

Hits: 12