kirkolliskokous

kirkon ylin päättävä hallintoelin, johon kuuluu papiston ja kanttoreiden  sekä maallikkojen edustajia. Hiippakuntien piispat ovat itseoikeutettuja jäseniä.

Views: 10