mirhallavoitelu

kasteen jälkeen toimitettava sakramentti, mysteerio, kasteen  vahvistaminen

Hits: 5