mirhallavoitelu

kasteen jälkeen toimitettava sakramentti, mysteerio, kasteen  vahvistaminen