piispa

pappeuden korkein aste, oikeus toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sekä vihkiä diakoneja ja pappeja.

Views: 12