synodi

piispainkokous, joka kokoontuu säännöllisesti kirkon päämiehen johdolla päättämään toimeenpantavista asioista

Visits: 3