Av frukten känner man trädet 

Välkommen till sidan Ortodoksisto! 

Ortodoksisto.fi är en ny internetsida som samlar information åt dem som vill fördjupa sina kunskaper om ortodoxa kyrkan. 

På sidan Ortodoksisto finns grundläggande fakta om ortodoxin, råd gällande en ortodox livsstil samt studie- och undervisningsmaterial. Här finns saker som berör barn, föräldrar, lärare, skolelever, studerande, arbetande, pensionärer – alla kan hitta något här. Sidan är både för ortodoxa och icke-ortodoxa. 

Det finns redan en hel del information om ortodoxin på Internet, men informationen finns på så många olika ställen, kan vara svår att hitta, och det som finns på svenska gäller oftast inte i Finland. Ibland är det svårt att avgöra om informationen är korrekt. Den här sidan försöker samla fakta om den ortodoxa livsstilen och presentera allting lättfattligt och med en pedagogisk synvinkel. 

Sidan är interaktiv; man kan ställa frågor om det som skrivs och be att bli kontaktad. Det kommer också att finnas diskussionsforum på Ortodoksisto-sidan. 

Det team som står för planeringen av sidan kommer att utöka innehållet vad gäller konst och färdigheter. Ikoner, kyrkomusik, att bidra till att utsmycka våra kyrkor t.ex. i form av handarbete, är saker som intresserar många. Målet med den här sidan är, att oavsett boningsort ska alla ha möjlighet att lära sig och delta. Kurser, klargörande videofilmer och live-tillfällen är inte beroende av var vi befinner oss.

Under hösten 2021 växer trädet med tre stadiga grenar: ”Att växa hemma”, ”I skolan” och ”Verksam i församlingen”. De bjuder på smakprov av vad som ska komma. 

Genast när det första materialet offentliggörs kommer det att finnas också svenskt innehåll. I fortsättningen är det tänkt att öka språkutbudet och öka mängden material på svenska.

Idén till en ny webbsida fick sin början i slutet av år 2020. Under corona-tiden blev det så uppenbart att det finns ett stort behov av en gemensam sida för ortodox fostran och undervisning, att vi bestämde oss för att svara på detta behov.

Kyrkans egna organisationer tog itu med saken, dvs den ortodoxa ungdomsorganisationen Onl, missionsorganisationen Filantropia och Heliga Sergejs och Hermans brödraskap samt några frivilliga. Med stöd av beslutsfattarna inom Finlands ortodoxa kyrka, dess församlingar och arbetstagare, kan webbsidan ortodoksisto.fi lanseras i november 2021.

Sidan utvecklas i samarbete: kyrkans anställda, föreningarnas anställda, religionslärare, frivilliga, och alla andra intresserade är välkomna med i bygget av Ortodoksisto-sidan. 

Om du är intresserad, tag kontakt med blanketten längst ner på sidan!

Hälsningar,

ONL, Maria         Filantropia, Riina     PSHV, f. Ioannis 

Företrädare för kyrkans centralförvaltning, Sirpa    

Församlingsarbetare, Kaarina      Frivilliga, Kaisa    

Hits: 4