KS

Korkeasti Siunattu, piispan tai apulaispiispan kunnioittava puhuttelu