kummi

hengellinen ohjaaja. Ortodoksiseen kirkkoon kastettavalla tulee olla yksi ortodoksinen kummi.