pyhä synodi

ortodoksisen patriarkaatin tai autokefalisen kirkon ylin, kanonista päätäntävaltaa käyttävä elin