Ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat naisia. Monet varhaiset kirkkoisät olivat kristittyjen äitien kasvattamia. Naiset toimivat kirkossa diakoneina yli tuhannen vuoden ajan. “Maailman elämän edestä”-asiakirjassa kehotetaan irtautumaan naisen saastaisuuteen liittyvästä taikauskosta.

Tällä sivulla pidetään esillä yllä mainittuja ja monia muita aiheeseen liittyviä asioita. Esitelmät, puheenvuorot ja kommentit toimivat keskustelun avauksina ja eteenpäin viejinä.

Sivulle mahtuvat niin akateemiset pohdinnat kuin naisen elettyyn elämään liittyvät teemat.

Filantropian Aika puhua -lähetykset

TT Ari Koponen kertoo, mitä Maailman elämän edestä -asiakirja sanoo naisten asemasta kirkossa.
TT Eeva Raunistolan kommenttipuheenvuoro
Talvikki Ahonen, i Petri Korhonen ja Tiina Hynninen-Lahdenperä keskustelivat naisten asemasta ja roolista ortodoksisessa kirkossa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seminaarisarja

Osa 1.

TM, PhD Anne Mikkolan luennossa paneudutaan eksegetiikan ottein Apostoli Paavalin opetuksiin. Mikä oli naisten asema alkukirkossa, minkälaiset yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset haasteet apostoli Paavali kohtasi opettaessaan esikristillisiä yhteisöjä. Pyrkikö apostoli Paavali tasa-arvoon ja mitä hän tarkoitti viittauksillaan Kristuksen ruumiiseen. Keiden naisten kanssa apostoli Paavali työskenteli, mitkä olivat heidän roolinsa sekä asemansa ja mitä tehtäviä heillä oli. Mikkolan pro gradu tutkielman aihe oli: Miksi Paavali kielsi miehiä peittämästä päätään ja käski naisia peittämään päänsä? Tulkinta jaksosta 1. Kor. 11:2-16. Luennossa käsitellään myös tutkielman päätelmiä.

Linkki Anne Mikkolan graduun

Osa 2.

Naisen muuttuva rooli Kirkossa. Pyhän Kolminaisuuden kirkon Taiteiden yön tapahtumassa tallennettu keskustelu. Keskustelijoina piispa emerita Irja Askola, Filantropian toiminnanjohtaja Riina Nguyen ja isä Heikki Huttunen.

Osa 3.

Elsi Takala esitteli 1.9.2023 väitöskirjansa aihetta “Kanonien katveessa. Naiset, lapset ja ihmisoikeudet ortodoksisessa kirkossa”.

.

Lisää luettavaa

Pylvänäinen Pauliina 2017. Agents in liturgy, charity and communication: the tasks of female deacons in the Apostolic Constitutions.

Raunistola-Juutinen, Eeva 2012. Äiti ja nunna : Kirkkojen maailmanneuvoston naisten vuosikymmenen ortodoksiset naiskuvat.

Takala, Elsi 2023. Kanonien katveessa. Naiset, lapset ja ihmisoikeudet ortodoksisessa kirkossa.

Kahla, Elina 2014. The new female saints of Russia

Kupari, Helena 2011. ‘Remembering God’ through Religious Habits: The Daily Religious Practices of Evacuee Karelian Orthodox Women

Kupari, Helena 2015. Eletty uskonto ja ortodoksikristillisyys. Esimerkkejä siirtokarjalaistaustaisten naisten uskonnosta.

Kupari, Helena 2016. Lifelong Religion as Habitus: Religious Practice among Displaced Karelian Orthodox Women in Finland

Kupari, Helena & Vuola, Elina 2019. Orthodox Christianity and Gender. Introduction.

Kupari, Helena & Vuola, Elina 2019. Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice.

Laato Anni Maria 2021. Church Mothers – Creative Women with Many Roles

Laato Anni Maria 2021. Egeria’s Itinerarium and the development of sacred spaces and edifices in Jerusalem

Ryökäs, Esko & Pylvänäinen, Pauliina 2020. Diakonit perheiden neuvojina kristinuskon syntyaikoina

Vuola, Elina 2015. Suomalaiset ortodoksinaiset, kirkko ja Neitsyt Maria

Vuola, Elina 2016. Finnish Orthodox Women and the Virgin Mary.

Vuola, Elina & Andreas Kalkun 2017. The Embodied Mother of God and the Identities of Orthodox Women in Finland and Setoland

Vuola, Elina 2019. The Mother of God in Finnish Orthodox Women´s Piety: Converted and Skolt Sámi Voices
Vuola, Elina 2019. The Virgin Mary across Cultures: Devotion among Costa Rican Catholic and Finnish Orthodox Women

Bondarenko, Maria 2014. Nainen ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjänä: “Orjantappurainen tie”?

Multanen, Pauliina 2019. Kuulona, suuna, sydämenä ja henkenä. Diakonien ja vastaavien tehtävät Didascalia Apostolorumissa.

Pylvänäinen, Emma Pauliina 2011. Nainen kleeroksessa? Naisdiakonin asema seurakunnassa Kahdentoista apostolin konstituutio -kirkkojärjestyksessä.

Views: 503