hiippakunta

seurakunnista koostuva hallinnollinen alue, jota johtaa arkkipiispaKirkon johtavan piispan arvonimi. Arkkipiispa on esipaimen, jonka tehtävänä on johtaa Suomen ortodoksista kirkkoa yhdessä kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkollishallituksen kanssa tai metropoliittahiippakuntaa johtavan piispan arvonimi Visits: 2

HP

Hänen Pyhyytensä, patriarkanpaikalliskirkon johtajalle kuuluva arvonimi. kunnioittava puhuttelu Visits: 0

isä

papin tai diakonin kunnioittava puhuttelu, myös munkin ja piispanpappeuden korkein aste, oikeus toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sekä vihkiä diakoneja ja pappeja. kunnioittava puhuttelu esim. “Isäpapin tai diakonin kunnioittava puhuttelu, myös munkin ja piispan kunnioittava puhuttelu esim. “Isä esipaimen” esipaimen” Visits: 21

kanoni

yleisen kirkolliskokouksenkirkon ylin päättävä hallintoelin, johon kuuluu papiston ja kanttoreiden  sekä maallikkojen edustajia. Hiippakuntien piispat ovat itseoikeutettuja jäseniä. kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. käytännön elämää koskeva säädös, kirkollinen laki, ohjenuora Visits: 9

kaste

yksi kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. sakramenteista, mysteeriosakramentti, pyhä salaisuus, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla, jossa kastettavasta tulee Kristuksen kirkon jäsen. Visits: 66

katedraali

hiippakunnan ja sen piispanpappeuden korkein aste, oikeus toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sekä vihkiä diakoneja ja pappeja. pääkirkko Visits: 0

Kirkko

Kirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. Visits: 101

kirkolliskokous

kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. ylin päättävä hallintoelin, johon kuuluu papiston ja kanttoreiden  sekä maallikkojen edustajia. Hiippakuntien piispat ovat itseoikeutettuja jäseniä. Visits: 10