piispa

pappeuden korkein aste, oikeus toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sekä vihkiä diakoneja ja pappeja. Hits: 3

pyhä synodi

ortodoksisen patriarkaatin tai autokefalisentäysin itsenäinen, muista riippumaton kirkko kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. ylin, kanonistayleisen kirkolliskokouksen kirkon käytännön elämää koskeva säädös, kirkollinen laki, ohjenuora päätäntävaltaa käyttävä elin Hits: 5

Raamattu

kristittyjen yhteinen kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. pyhä kirja. Raamattukristittyjen yhteinen kirkon pyhä kirja. Raamattu koostuu Uudesta ja Vanhasta testamentista. Vanha testamentti kertoo ajasta ennen Jeesuksen syntymää ja uusi testamentti Jeesuksen syntymän jälkeen. koostuu Uudesta ja Vanhasta…

riemun öljy

kasteenyksi kirkon sakramenteista, mysteerio, jossa kastettavasta tulee Kristuksen kirkon jäsen. sakramentissakirkon pyhä mysteerio, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla. käytettävä öljy, jolla kastettava voidellaan ennen kastettayksi kirkon sakramenteista, mysteerio, jossa kastettavasta tulee Kristuksen kirkon jäsen.. Tämä on eri asia kuin mirhalla voitelu kasteen jälkeen. Hits: 0

rukous

ihmisen puhetta Jumalalle anoen, kiittäen tai ylistäen. Tärkein rukouksista on Herran rukousihmisen puhetta Jumalalle anoen, kiittäen tai ylistäen. Tärkein rukouksista on Herran rukous (Isä meidän) (Isäpapin tai diakonin kunnioittava puhuttelu, myös munkin ja piispan kunnioittava puhuttelu esim. “Isä esipaimen” meidän) Hits: 7

sakramentti

kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. pyhä mysteeriosakramentti, pyhä salaisuus, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla, jossa Pyhä Henki toimii ja Jumalan armo vaikuttaa näkymättömällä tavalla. Hits: 4

seurakunta

kirkonKirkolla, silloin kun se kirjoitetaan isolla K-kirjaimella,  tarkoitetaan Kristuksen Kirkkoa, yhteisöä, joka kokoontuu yhteen tietyssä paikassa. Myös kristittyjen kokoontumispaikkaa kutsutaan kirkoksi tai pyhäköksi. hallinnollinen alue, jossa alueen asukkaat kokoontuvat jumalanpalveluksiin omaan pyhäkköön. Seurakunnankirkon hallinnollinen alue, jossa alueen asukkaat kokoontuvat jumalanpalveluksiin omaan pyhäkköön. Seurakunnan alueella on monta eri pyhäkköä. alueella on monta eri pyhäkköä. Hits: 16